PrevListNext
innocent starter (魔法少女リリカルなのは - OP) 難易度:2
アーティスト: 水樹奈々 / 作曲: 大平勉 / 放送時期: 04-Autumn
テンポ (自動推定): 132 [BPM]
キー: C->G
コード譜 (Normal)
[In] (Key:C)
| Am7 C/G | FM7  | FM7 C/G | Am7     |
| Am7 C/G | FM7  | FM7 C/G | Am7     |
[A] ひざを抱えて...
| C(9)  | Am(9) | G    | FM7     |
| Am(9)  | G   | Em7   | FM7     |
| C(9)  | Am(9) | G    | FM7     |
| Am(9)  | G   | Em7   | FM7     |
[B] (Key:C->G)
| Dm7   | Am7  | Em7   | Bm7     |
| C(9)  | Am7  | D    | Bsus4    |
[Cho] (Key:G)
| C(9)  | D(9) | Em7   | G/B     |
| C(9)  | D(9) | G    | G B7    |
| C(9)  | D(9) | Em7   | G/B     |
| C(9)  | G/B  | Asus4 A | Asus4 A   |
| C(9)  | D(9) | 
[Out]
| C(9)  | D(9) | Em7 Bm7 | Am7 GM7 Am7 |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:C)
| Am C/G | F   | F C/G  | Am   |
| Am C/G | F   | F C/G  | Am   |
[A] ひざを抱えて...
| C   | Am  | G    | F    |
| Am   | G   | Em   | F    |
| C   | Am  | G    | F    |
| Am   | G   | Em   | F    |
[B] (Key:C->G)
| Dm   | Am  | Em   | Bm   |
| C   | Am  | D    | Bsus4  |
[Cho] (Key:G)
| C   | D   | Em   | G/B   |
| C   | D   | G    | G B7  |
| C   | D   | Em   | G/B   |
| C   | G/B  | Asus4 A | Asus4 A |
| C   | D   | 
[Out]
| C   | D   | Em Bm  | Am G Am |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:C)
| VIm I/V | IV  | IV I/V  | VIm    |
| VIm I/V | IV  | IV I/V  | VIm    |
[A] ひざを抱えて...
| I    | VIm  | V     | IV    |
| VIm   | V   | IIIm   | IV    |
| I    | VIm  | V     | IV    |
| VIm   | V   | IIIm   | IV    |
[B] (Key:C->G)
| IIm   | VIm  | IIIm   | VIIm   |
| I    | VIm  | II    | VIIsus4  |
[Cho] (Key:G)
| IV   | V   | VIm    | I/III   |
| IV   | V   | I     | I III7  |
| IV   | V   | VIm    | I/III   |
| IV   | I/III | IIsus4 II | IIsus4 II |
| IV   | V   | 
[Out]
| IV   | V   | VIm IIIm | IIm I IIm |