PrevListNext
心の旋律 (TARI TARI - ED) 難易度:3
アーティスト: 瀬戸麻沙美、早見沙織 / 作曲: 浜口史郎 / 放送時期: 12-Summer
テンポ (自動推定): 132 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
* 2話EDバージョン
[A] 風あたらしく...
| E     | B/D#   | A B   | E      |
| A     | E     | F#m   | B      |
| E     | G#m    | A B   | E      |
| G#m    | C#m    | F#m7 A/B | E      |
| E  B/D#  |
[B]
| C#m    | G#m    | A B   | Esus4 E B/D# |
| C#m    | E/G#   | D C#m  | GM7 A/B B7  |
[Cho1]
| E     | B/D#   | C#m7   | E/B     |
| A  B/A  | G#m7 C#m7 | F#m7   | A/B (E/B B7) |
| E     | B/D#   | C#m7   | E/B     |
| A     | F#/A#   | E/B C#m7 | F#m7 A/B   |
[Itl]
| E     | C#m7   | F#m7   | A/B     |
| E     | G#m7   | A    | A/B (E/B B7) |
[Cho2]
| E     | B/D#   | C#m7   | E/B     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7   | A/B (E/B B7) |
| E     | B/D#   | C#m7   | E/B     |
| A     | F#/A#   | E/B C#m7 | F#m7 A/B   |
| C#m7    | F#7/A#  | E    | F#m7     |
| A/B    | %     | 
[Out]
| E     | C#m7   | F#m7   | A/B     |
| E     | G#m7   | A    | A/B     |
| Esus4 E(9) | 
コード譜 (Easy)
[A] 風あたらしく...
| E    | B/Eb  | A B   | E    |
| A    | E    | F#m   | B    |
| E    | G#m   | A B   | E    |
| G#m   | C#m   | F#m B7 | E    |
| E  B/Eb | 
[B]
| C#m   | G#m   | A B   | Esus4 E B/Eb |
| C#m   | E/G#  | D C#m  | G B7 B7 |
[Cho1]
| E    | B/Eb  | C#m   | E/B   |
| A  B/A | G#m C#m | F#m   | B7   |
| E    | B/Eb  | C#m   | E/B   |
| A    | F#/Bb  | E/B C#m | F#m B7 |
[Itl]
| E    | C#m   | F#m   | B7   |
| E    | G#m   | A    | B7   |
[Cho2]
| E    | B/Eb  | C#m   | E/B   |
| A  B  | G#m C#m | F#m   | B7   |
| E    | B/Eb  | C#m   | E/B   |
| A    | F#/Bb  | E/B C#m | F#m B7 |
| C#m   | Bbdim  | E    | F#m   |
| B7    | %    | 
[Out]
| E    | C#m   | F#m   | B7   |
| E    | G#m   | A    | B7   |
| Esus4 E | 
コード譜 (Degree)
[A] 風あたらしく...
| I     | V/VII  | IV V   | I       |
| IV    | I    | IIm   | V       |
| I     | IIIm   | IV V   | I       |
| IIIm   | VIm   | IIm V7  | I       |
| I  V/VII | 
[B]
| VIm    | IIIm   | IV V   | Isus4 I V/VII |
| VIm    | I/III  | bVII VIm | bIII V7 V7  |
[Cho1]
| I     | V/VII  | VIm   | I/V      |
| IV  V/IV | IIIm VIm | IIm   | V7      |
| I     | V/VII  | VIm   | I/V      |
| IV    | II/#IV  | I/V VIm | IIm V7    |
[Itl]
| I     | VIm   | IIm   | V7      |
| I     | IIIm   | IV    | V7      |
[Cho2]
| I     | V/VII  | VIm   | I/V      |
| IV  V  | IIIm VIm | IIm   | V7      |
| I     | V/VII  | VIm   | I/V      |
| IV    | II/#IV  | I/V VIm | IIm V7    |
| VIm    | #IVdim  | I    | IIm      |
| V7    | %    | 
[Out]
| I     | VIm   | IIm   | V7      |
| I     | IIIm   | IV    | V7      |
| Isus4 I  |