PrevListNext
Precious Memories (君が望む永遠 - OP) 難易度:3
アーティスト: 栗林みな実 / 作曲: 栗林みな実 / 放送時期: 03-Autumn
テンポ (自動推定): 71 [BPM]
キー: C#m
コード譜 (Normal)
[In](Key:C#m)
| E/G#   | AM7   | B     | C#m7  |
| E/B    | F#/A#  | AM7    | 
[A] 熱い陽射し 眩しくて...
| F#m7   | G#m7  | B/C#   | C#m7 B |
| F#m7   | B    | C#7    | %   |
| F#m7   | G#m7  | B/C#   | C#m7 B |
| F#m7   | G#m7  | B/C# C#7 | C#7  |
[B] 夢も憧れも求め続けてた...
| D6    | %    | A/C#   | %   |
| C#m7/B  | F#/A#  | F#m7 G#m7 | C#sus4 |
| C#sus4 C# | 
[Cho] ずっと、ずっと見つめてた...
| AM7    | B/A   | G#m7   | C#m7 B |
| F#m7   | G#m7  | C#7    | Bm7 E7 |
| AM7    | B/A   | G#m7   | C#m7 B |
| F#m7   | B    | C#m7   | G#m7  |
| AM7    | %    | 
コード譜 (Easy)
[In](Key:C#m)
| E/G# | A   | B    | C#m  |
| E/B  | F#/A# | A    | 
[A] 熱い陽射し 眩しくて...
| F#m  | G#m  | C#7   | C#m B |
| F#m  | B   | C#7   | %   |
| F#m  | G#m  | C#7   | C#m B |
| F#m  | G#m  | C#7 C#7 | C#7  |
[B] 夢も憧れも求め続けてた...
| D   | %   | A/C#  | %   |
| C#m/B | F#/A# | F#m G#m | C#sus4 |
| C#sus4 C# | 
[Cho] ずっと、ずっと見つめてた...
| A   | B/A  | G#m   | C#m B |
| F#m  | G#m  | C#7   | Bm E7 |
| A   | B/A  | G#m   | C#m B |
| F#m  | B   | C#m   | G#m  |
| A   | %   | 
コード譜 (Degree)
[In](Key:C#m)
| I/III | IV   | V    | VIm  |
| I/V  | II/#IV | IV    | 
[A] 熱い陽射し 眩しくて...
| IIm  | IIIm  | VI7   | VIm V |
| IIm  | V   | VI7   | %   |
| IIm  | IIIm  | VI7   | VIm V |
| IIm  | IIIm  | VI7 VI7 | VI7  |
[B] 夢も憧れも求め続けてた...
| bVII | %   | IV/VI  | %   |
| VIm/V | II/#IV | IIm IIIm | VIsus4 |
| VIsus4 VI | 
[Cho] ずっと、ずっと見つめてた...
| IV  | V/IV  | IIIm   | VIm V |
| IIm  | IIIm  | VI7   | Vm I7 |
| IV  | V/IV  | IIIm   | VIm V |
| IIm  | V   | VIm   | IIIm  |
| IV  | %   |