PrevListNext
Crystal Energy (舞-乙HiME - OP2) 難易度:4
アーティスト: 栗林みな実 / 作曲: 栗林みな実 / 放送時期: 05-Autumn
テンポ (自動推定): 134 [BPM]
キー: Em->G#m
コード譜 (Normal)
[In] (Key:Em)
| Em7  | D6   | Am7     | Bsus4   |
| Em7  | D6   | Am7     | Bm7    |
| CM7  | (N.C.) | 
[A] 重ねあった日々 記憶の奥へ閉じ込め
| Em7  | D6   | CM7     | Bm7    |
| Am7  | Bm7  | CM7     | Bsus4 B  |
| Em7  | D6   | CM7     | Bm7    |
| Am7  | Bm7  | CM7     | Bsus4 B  |
[B] 無限に広がる星を 何度も見上げていた
| Am7  | Am7/D | GM7     | Em7    |
| F6   | Em7  | B7sus4    | B7sus4 C#7 |
[Cho] (Key:G#m) 失うものは何もない あふれだしてくエナジー
| EM7 F# | G#m7  | C#m7 D#7(b9) | G#m7    |
| EM7 F# | G#m7  | EM7 F#    | F#/G# G#7 |
| C#m7  | D#m7  | C#m7     | D#m7    |
| EM7  | %   | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Em)
| Em  | D   | Am   | Bsus4   |
| Em  | D   | Am   | Bm     |
| C   | (N.C.) | 
[A] 重ねあった日々 記憶の奥へ閉じ込め
| Em  | D   | C    | Bm     |
| Am  | Bm   | C    | Bsus4 B  |
| Em  | D   | C    | Bm     |
| Am  | Bm   | C    | Bsus4 B  |
[B] 無限に広がる星を 何度も見上げていた
| Am  | D7   | G    | Em     |
| E#  | Em   | B7sus4 | B7sus4 C#7 |
[Cho] (Key:G#m) 失うものは何もない あふれだしてくエナジー
| E F# | G#m  | C#m D#7 | G#m    |
| E F# | G#m  | E F#  | G#7 G#7  |
| C#m  | D#m  | C#m   | D#m    |
| E   | %   | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Em)
| VIm  | V   | IIm   | IIIsus4    |
| VIm  | V   | IIm   | IIIm     |
| IV   | (N.C.) | 
[A] 重ねあった日々 記憶の奥へ閉じ込め
| VIm  | V   | IV    | IIIm     |
| IIm  | IIIm  | IV    | IIIsus4 III  |
| VIm  | V   | IV    | IIIm     |
| IIm  | IIIm  | IV    | IIIsus4 III  |
[B] 無限に広がる星を 何度も見上げていた
| IIm  | V7   | I    | VIm      |
| bVII  | VIm  | III7sus4 | III7sus4 #IV7 |
[Cho] (Key:G#m) 失うものは何もない あふれだしてくエナジー
| IV V  | VIm  | IIm III7 | VIm      |
| IV V  | VIm  | IV V   | VI7 VI7    |
| IIm  | IIIm  | IIm   | IIIm     |
| IV   | %   |