PrevListNext
Rolling! Rolling! (ロウきゅーぶ!SS - ED) 難易度:2
アーティスト: RO-KYU-BU! / 作曲: 桃井はるこ / 放送時期: 13-Summer
テンポ (自動推定): 175 [BPM]
キー: C
コード譜 (Normal)
[A] (Key:C) Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| C    | C/E  | F    | G7   |
| C    | C/E  | F G  | C G C  |
| G    | %   | A    | 
[B]
| C    | G   | F    | %    |
| Em    | A   | F G  | F G  |
| C    | G   | F    | %    |
| Em    | A   | Dm G  | C    |
[C]
| F    | Fm/Ab | C    | %    |
| Dm    | Em  | F    | D/F#  | 
| G    | G7  | 
[D]
| C    | C/E  | F    | E7   |
| Am    | D7  | Gsus4 G | Gsus4 G |
| C    | C/E  | F    | E7   |
| Am    | D7  | Gsus4  | 
| Am G ... | Dm/G | Am G  | Am   |
[A'] Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| C    | C/E  | F    | G7   |
| C    | C/E  | F G  | C G C  |
コード譜 (Easy)
[A] (Key:C) Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| C    | C/E  | F    | G7   |
| C    | C/E  | F G  | C G C  |
| G    | %   | A    | 
[B]
| C    | G   | F    | %    |
| Em    | A   | F G  | F G  |
| C    | G   | F    | %    |
| Em    | A   | Dm G  | C    |
[C]
| F    | G#  | C    | %    |
| Dm    | Em  | F    | D/F#  | 
| G    | G7  | 
[D]
| C    | C/E  | F    | E7   |
| Am    | D7  | Gsus4 G | Gsus4 G |
| C    | C/E  | F    | E7   |
| Am    | D7  | Gsus4  | 
| Am G ... | G7  | Am G  | Am   |
[A'] Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| C    | C/E  | F    | G7   |
| C    | C/E  | F G  | C G C  |
コード譜 (Degree)
[A] (Key:C) Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| I   | I/III | IV   | V7   |
| I   | I/III | IV V  | I V I  |
| V   | %   | VI   | 
[B]
| I   | V   | IV   | %    |
| IIIm | VI  | IV V  | IV V  |
| I   | V   | IV   | %    |
| IIIm | VI  | IIm V  | I    |
[C]
| IV  | bVI  | I    | %    |
| IIm  | IIIm | IV   | II/#IV | 
| V   | V7  | 
[D]
| I   | I/III | IV   | III7  |
| VIm  | II7  | Vsus4 V | Vsus4 V |
| I   | I/III | IV   | III7  |
| VIm  | II7  | Vsus4  | 
| VIm V ... | V7  | VIm V  | VIm   |
[A'] Rolling! Rolling! Growing! Ah-...
| I   | I/III | IV   | V7   |
| I   | I/III | IV V  | I V I  |