PrevListNext
Our Steady Boy (kiss×sis - ED) 難易度:2
アーティスト: ゆいかおり / 作曲: 植木瑞基 / 放送時期: 10-Spring
テンポ (自動推定): 173 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E, BPM=173)
| (N.C.) | A     | B     | 
[Cho1] Steady Boy, タイセツな...
| E   | A     | B     | E B7/D#  |
| A B  | G#m7 C#m7 | F#m7 G#m7 | A B7   |
| C D  | E     | 
[Itl]
| E A  | B7 E B7/D# | C#m7 A  | B7 E   |
| C   | D     | 
[A]  キュンってするの シンクロ...
| E   | B     | C#m7   | G#m7   |
| A   | A#dim   | B     | %     |
| E   | B     | C#m7   | G#m7   |
| A B  | G#m7 C#m7 | C D    | E     |
[B]  二人して片思いなんてウケる...
| AM7  | Am7    | G#m7   | C#aug C#7 |
| F#m7  | G#m7    | A A#dim  | 
| B   | B7     | 
[Cho2] Steady Boy, ナマイキな...
| E   | A     | B     | E B7/D#  |
| C#m7  | F#7/A#   | F#m7 G#m7 | A B7   |
| E   | A     | B     | E B7/D#  |
| A B  | G#m7 C#m7 | F#m7 G#m7 | A B7   |
| C D  | E     | C D    | E     |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E, BPM=173)
| (N.C.) | A     | B    | 
[Cho1] Steady Boy, タイセツな...
| E   | A     | B    | E D#dim  |
| A B  | G#m C#m  | F#m G#m | A B7   |
| C D  | E     | 
[Itl]
| E A  | B7 E D#dim | C#m A  | B7 E   |
| C   | D     | 
[A]  キュンってするの シンクロ...
| E   | B     | C#m   | G#m    |
| A   | A#dim   | B    | %     |
| E   | B     | C#m   | G#m    |
| A B  | G#m C#m  | C D   | E     |
[B]  二人して片思いなんてウケる...
| A   | Am     | G#m   | C#aug C#7 |
| F#m  | G#m    | A A#dim | 
| B   | B7     | 
[Cho2] Steady Boy, ナマイキな...
| E   | A     | B    | E D#dim  |
| C#m  | A#dim   | F#m G#m | A B7   |
| E   | A     | B    | E D#dim  |
| A B  | G#m C#m  | F#m G#m | A B7   |
| C D  | E     | C D   | E     |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E, BPM=173)
| (N.C.)  | IV     | V     | 
[Cho1] Steady Boy, タイセツな...
| I    | IV     | V     | I VIIdim |
| IV V   | IIIm VIm  | IIm IIIm | IV V7   |
| bVI bVII | I      | 
[Itl]
| I IV   | V7 I VIIdim | VIm IV  | V7 I   |
| bVI   | bVII    | 
[A]  キュンってするの シンクロ...
| I    | V      | VIm    | IIIm   |
| IV    | #IVdim   | V     | %     |
| I    | V      | VIm    | IIIm   |
| IV V   | IIIm VIm  | bVI bVII | I     |
[B]  二人して片思いなんてウケる...
| IV    | IVm     | IIIm   | VIaug VI7 |
| IIm   | IIIm    | IV #IVdim | 
| V    | V7     | 
[Cho2] Steady Boy, ナマイキな...
| I    | IV     | V     | I VIIdim |
| VIm   | #IVdim   | IIm IIIm | IV V7   |
| I    | IV     | V     | I VIIdim |
| IV V   | IIIm VIm  | IIm IIIm | IV V7   |
| bVI bVII | I      | bVI bVII | I     |