PrevListNext
SPLASH FREE (Free! - ED) 難易度:2
アーティスト: 島崎信長ほか / 作曲: 渡辺泰司 / 放送時期: 13-Summer
テンポ (自動推定): 128 [BPM]
キー: Bm
コード譜 (Normal)
[Cho0]  (Key:Bm) Make us freeなSplash! 重ねた...
| GM7  | Em7 . | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
| GM7  | Em7  | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
| (B7) | 
[A]
| GM7  | Em7  | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
[B]
| GM7  | Em7  | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
[Cho]
| GM7  | Em7  | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
| GM7  | Em7  | F#m7 | Bm7 Bm7/A |
| GM7  | Em7  | F#m7 | B7    | 
| (B7) | 
コード譜 (Easy)
[Cho0]  (Key:Bm) Make us freeなSplash! 重ねた...
| G   | Em . | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
| G   | Em  | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
|    | 
[A]
| G   | Em  | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
[B]
| G   | Em  | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
[Cho]
| G   | Em  | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
| G   | Em  | F#m  | Bm Bm/A |
| G   | Em  | F#m  | B7   | 
|    | 
コード譜 (Degree)
[Cho0]  (Key:Bm) Make us freeなSplash! 重ねた...
| IV  | IIm . | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
| IV  | IIm  | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
|    | 
[A]
| IV  | IIm  | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
[B]
| IV  | IIm  | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
[Cho]
| IV  | IIm  | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
| IV  | IIm  | IIIm | VIm VIm/V |
| IV  | IIm  | IIIm | VI7    | 
|    |