PrevListNext
イノセント (ガリレイドンナ - ED) 難易度:3
アーティスト: earthmind / 作曲: 齋藤真也 / 放送時期: 13-Autumn
テンポ (自動推定): 124 [BPM]
キー: D
コード譜 (Normal)
* 修正 14/02/08
[In] (Key:D)
| D A/C#   | Bm F#m/A | G    | D/A A   |
| D A/C#   | Bm F#m/A | G    | D/A A   |
[A] 朝が来るのも気づかないまま...
| D     | Bm    | G    | A G/B A/C# |
| D     | Bm    | G    | D/A A   |
[B] なんでもない願い事だって
| F#m7    | B7    | Em7   | Gm6 (*1)  |
| D/A    | Bm7   | Em7   | A     |
[Cho] 今 夜空に輝く...
| D A/C#   | Bm F#m/A | G D/F# | Em Em/D  |
| A/C# A A/G | D/F# G  | D/A  A | G/B A/C#  |
| D A/C#   | Bm F#m/A | G D/F# | Em F#   |
| Bm F#m/A  | G D/F#  | Dsus4/F | Dsus4/C  | (*2)
[Out]
| D A/C#   | Bm F#m/A | G    | D/A  A  |
| D     | 
*1: Em7-5/G
*2: .. | F69 | C69 |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:D)
| D A/C# | Bm A  | G    | D/A A   |
| D A/C# | Bm A  | G    | D/A A   |
[A] 朝が来るのも気づかないまま...
| D   | Bm   | G    | A G/B A/C# |
| D   | Bm   | G    | D/A A   |
[B] なんでもない願い事だって
| F#m  | B7   | Em    | Gm     |
| D/A  | Bm   | Em    | A     |
[Cho] 今 夜空に輝く...
| D A/C# | Bm A  | G D/F#  | Em Em/D  |
| A/C# A A/G | D/F# G | D/A  A | G/B A/C#  |
| D A/C# | Bm A  | G D/F#  | Em F#   |
| Bm A  | G D/F# | Dsus4/E# | Dsus4/C  | 
[Out]
| D A/C# | Bm A  | G    | D/A  A  |
| D   | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:D)
| I V/VII | VIm V  | IV     | I/V V    |
| I V/VII | VIm V  | IV     | I/V V    |
[A] 朝が来るのも気づかないまま...
| I    | VIm   | IV     | V IV/VI V/VII |
| I    | VIm   | IV     | I/V V    |
[B] なんでもない願い事だって
| IIIm  | VI7   | IIm    | IVm      |
| I/V   | VIm   | IIm    | V       |
[Cho] 今 夜空に輝く...
| I V/VII | VIm V  | IV I/III  | IIm IIm/I   |
| V/VII V V/IV | I/III IV | I/V  V  | IV/VI V/VII  |
| I V/VII | VIm V  | IV I/III  | IIm III    |
| VIm V  | IV I/III | Isus4/bIII | Isus4/bVII  | 
[Out]
| I V/VII | VIm V  | IV     | I/V  V    |
| I    |