PrevListNext
アスイロ (エスカ&ロジーのアトリエ - OP) 難易度:3
アーティスト: 村川梨衣 / 作曲: 浅野隼人 / 放送時期: 14-Spring
テンポ (自動推定): 185 [BPM]
キー: C->E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:C) 
| F(9)  | G(9)    | %     | 
[A] 道を通り抜けてく風が 知らない香りを運んでくる
| C(9)  | G(9)    | Am7    | C/E   | 
| F(9)  | C/E     | Dm7    | F/G G  |
| C(9)  | Bdim7 E7/G# | Am7    | C/E   |
| Dm7   | Em7     | F(9)   | F/G   |
[B] 雲に隠れた空の向こうに何かが待っているの...
| C/E FM7 | G Am7   | C/E FM7  | G Am7 | (*1)
| C/E FM7 | G Am7   | C/E FM7  | G Ab  | (*1)
| Am7   | G      | FM7    | C/E   |
| Dm7 Em7 | Fm7 Gm7   | G/A    | Bsus4  |
[Cho] (Key:E) 未知の橋を明日へとかけて
| A(9)  | %      | E/G#   | %    |
| F#m7  | F#m7 Cdim7 | C#m7   | Bm7 E  |
| A(9)  | %      | E/G#   | %    |
| F#m7  | G#m7    | A#m7-5  | Bm7 E  |
| A(9)  | %      | E/G#   | %    |
| F#m7  | F#m7 Cdim7 | C#m7   | Bm7 E  |
| A#m7-5 | A(9)    | G#m7 G#/C | C#m7  |
| F#m7  | G#m7    | A(9)   | Bsus4  |
| Esus4  | E      | 
*1: | C(9)/E C(9)/F | C(9)/G C(9)/A | x2
コード譜 (Easy)
[In] (Key:C) 
| F   | G     | %    | 
[A] 道を通り抜けてく風が 知らない香りを運んでくる
| C   | G     | Am    | C/E  | 
| F   | C/E    | Dm    | G7 G |
| C   | Bdim G#dim | Am    | C/E  |
| Dm  | Em     | F    | G7  |
[B] 雲に隠れた空の向こうに何かが待っているの...
| C/E F | G Am   | C/E F  | G Am | 
| C/E F | G Am   | C/E F  | G G# | 
| Am  | G     | F    | C/E  |
| Dm Em | Fm Gm   | A7    | Bsus4 |
[Cho] (Key:E) 未知の橋を明日へとかけて
| A   | %     | E/G#   | %   |
| F#m  | F#m Cdim  | C#m   | Bm E |
| A   | %     | E/G#   | %   |
| F#m  | G#m    | A#dim  | Bm E |
| A   | %     | E/G#   | %   |
| F#m  | F#m Cdim  | C#m   | Bm E |
| A#dim | A     | G#m G#/C | C#m  |
| F#m  | G#m    | A    | Bsus4 |
| Esus4 | E     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:C) 
| IV    | V       | %    | 
[A] 道を通り抜けてく風が 知らない香りを運んでくる
| I    | V       | VIm   | I/III  | 
| IV    | I/III     | IIm   | V7 V  |
| I    | VIIdim bVIdim | VIm   | I/III  |
| IIm   | IIIm     | IV    | V7   |
[B] 雲に隠れた空の向こうに何かが待っているの...
| I/III IV | V VIm    | I/III IV | V VIm | 
| I/III IV | V VIm    | I/III IV | V bVI | 
| VIm   | V       | IV    | I/III  |
| IIm IIIm | IVm Vm    | VI7   | VIIsus4 |
[Cho] (Key:E) 未知の橋を明日へとかけて
| IV    | %       | I/III  | %    |
| IIm   | IIm bVIdim  | VIm   | Vm I  |
| IV    | %       | I/III  | %    |
| IIm   | IIIm     | #IVdim  | Vm I  |
| IV    | %       | I/III  | %    |
| IIm   | IIm bVIdim  | VIm   | Vm I  |
| #IVdim  | IV      | IIIm III/bVI | VIm   |
| IIm   | IIIm     | IV    | Vsus4  |
| Isus4  | I       |