PrevListNext
ワンダーステラ (プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! - OP) 難易度:5
アーティスト: fhana / 作曲: 佐藤純一 / 放送時期: 15-Summer
テンポ (自動推定): 193 [BPM]
キー: Bb->G->Bb->G->Bb
コード譜 (Normal)
[In] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ 今衝撃的な体験が...
| EbM7 | %   | Gm7  | %      |
| Cm7  | Dm7  | C7/E  | D7/F# Adim7 |
| EbM7 | %   | BbM7  | %      |
| EbM7 | %   | Dsus4 | D      |
[A] (Key:G) 青い衝動に 駆られて走る 私たち
| G   | %   | %   | %      |
| Em7  | %   | %   | %      |
| CM7  | %   | FM7  | %      |
| D C | G/B Am | 
[B] (Key:Bb) 戸惑いも捨てて 走り出せば 新しい強さの定義を
| BbM7 | %   | Gm7  | %      |
| EbM7 | %   | F#m7-5 | D7     |
[B-cont] (Key:G) 
| G/B  | %   | CM7  | %      |
| Eb  | F   | G   | %      |
[Cho] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ
| EbM7 | %   | Gm7  | %      |
| Cm7  | Dm7  | EbM7  | F      |
| Bb/D | %   | EbM7  | %      |
| Cm7  | Dm7  | C7/E  | D7/F# Adim7 |
| Gm7  | EbM7  | Fsus4 | Bb F/A   |
| Gm7  | EbM7  | Fsus4 | EbM7    |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ 今衝撃的な体験が...
| Eb  | %   | Gm  | %     |
| Cm  | Dm   | Edim | Gbdim Adim |
| Eb  | %   | Bb  | %     |
| Eb  | %   | Dsus4 | D     |
[A] (Key:G) 青い衝動に 駆られて走る 私たち
| G   | %   | %   | %     |
| Em  | %   | %   | %     |
| C   | %   | E#  | %     |
| D C | G/B Am | 
[B] (Key:Bb) 戸惑いも捨てて 走り出せば 新しい強さの定義を
| Bb  | %   | Gm  | %     |
| Eb  | %   | Gbdim | D7     |
[B-cont] (Key:G) 
| G/B  | %   | C   | %     |
| D#  | E#   | G   | %     |
[Cho] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ
| Eb  | %   | Gm  | %     |
| Cm  | Dm   | Eb  | F     |
| Bb/D | %   | Eb  | %     |
| Cm  | Dm   | Edim | Gbdim Adim |
| Gm  | Eb   | Fsus4 | Bb F/A   |
| Gm  | Eb   | Fsus4 | Eb     |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ 今衝撃的な体験が...
| IV   | %   | VIm   | %       |
| IIm  | IIIm  | #IVdim | bVIdim VIIdim |
| IV   | %   | I    | %       |
| IV   | %   | IIIsus4 | III      |
[A] (Key:G) 青い衝動に 駆られて走る 私たち
| I   | %   | %    | %       |
| VIm  | %   | %    | %       |
| IV   | %   | bVII  | %       |
| V IV | I/III IIm | 
[B] (Key:Bb) 戸惑いも捨てて 走り出せば 新しい強さの定義を
| I   | %   | VIm   | %       |
| IV   | %   | bVIdim | III7     |
[B-cont] (Key:G) 
| I/III | %   | IV   | %       |
| bVI  | bVII  | I    | %       |
[Cho] (Key:Bb) 命儚い 恋せよ少女よ
| IV   | %   | VIm   | %       |
| IIm  | IIIm  | IV   | V       |
| I/III | %   | IV   | %       |
| IIm  | IIIm  | #IVdim | bVIdim VIIdim |
| VIm  | IV   | Vsus4  | I V/VII    |
| VIm  | IV   | Vsus4  | IV      |