PrevListNext
青空のラプソディ (小林さんちのメイドラゴン - OP) 難易度:4
アーティスト: fhana / 作曲: 佐藤純一 / 放送時期: 17-Winter
テンポ (自動推定): 135 [BPM]
キー: C->Eb->Ab->Gb->C#->Ab
コード譜 (Normal)
[In] (Key:C) 
| Csus4   | %     | %    | %     |
| Csus4   | %     | %    | 
| F/G    | Ab/Bb   | 
[A] (Key:Eb) ああ なんてことだ 些細な過ちだ ...
| Eb     | Eb7    | Eb    | AbM7 Fm7  |
| Eb     | Db    | Cm7 CbM7 | Fm7 Eb/G | 
| AbM7 Ab/Bb | 
[B] (Key:Ab) 始まりはそんなふうで...
| Bbm7 Eb7 | AbM7 Ab7 | 
[B-cont1] (Key:Gb)
| Abm7 Db7 | GbM7 Gb7 | 
[B-cont2] (Key:C#)
| F#m7 B7  | EM7 C#m7 | 
| AM7    | B     | C#    | DbM7/Eb Eb |
[Cho] (Key:Ab) 僕は君の翼になれる勇気があるよ...
| Ab     | Cm7    | DbM7   | Dbm6    |
| Cm7    | Fm7    | Bbm7   | Ebsus4 Eb |
| Ab     | Cm7    | DbM7   | Dbm6    |
| Cm7 C7/E | Fm7 Dm7-5 | 
| Eb     | %     | %    | 
[Out]
| Ab  Gb  | Fm  E  | Ab  Gb | Fm  E   | 
| Ab     | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:C) 
| Csus4  | %    | %    | %     |
| Csus4  | %    | %    | 
| G7    | Bb7   | 
[A] (Key:Eb) ああ なんてことだ 些細な過ちだ ...
| Eb    | Eb7   | Eb   | Ab Fm   |
| Eb    | Db   | Cm Cb  | Fm Eb/G | 
| Ab Bb7  | 
[B] (Key:Ab) 始まりはそんなふうで...
| Bbm Eb7 | Ab Ab7 | 
[B-cont1] (Key:Gb)
| G#m C#7 | F# F#7 | 
[B-cont2] (Key:C#)
| Gbm Cb7 | E Dbm | 
| A    | Cb   | Db   | Eb7 Eb  |
[Cho] (Key:Ab) 僕は君の翼になれる勇気があるよ...
| Ab    | Cm   | Db   | Dbm    |
| Cm    | Fm   | Bbm   | Ebsus4 Eb |
| Ab    | Cm   | Db   | Dbm    |
| Cm Edim | Fm Ddim | 
| Eb    | %    | %    | 
[Out]
| Ab  Gb | Fm  E | Ab  Gb | Fm  E  | 
| Ab    | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:C) 
| Isus4    | %     | %    | %     |
| Isus4    | %     | %    | 
| V7      | bVII7   | 
[A] (Key:Eb) ああ なんてことだ 些細な過ちだ ...
| I      | I7     | I    | IV IIm   |
| I      | bVII    | VIm bVI | IIm I/III | 
| IV V7    | 
[B] (Key:Ab) 始まりはそんなふうで...
| IIm V7   | I I7    | 
[B-cont1] (Key:Gb)
| IIm V7   | I I7    | 
[B-cont2] (Key:C#)
| IVm bVII7  | bIII Im  | 
| bVI     | bVII    | I    | II7 II   |
[Cho] (Key:Ab) 僕は君の翼になれる勇気があるよ...
| I      | IIIm    | IV    | IVm    |
| IIIm     | VIm    | IIm   | Vsus4 V  |
| I      | IIIm    | IV    | IVm    |
| IIIm bVIdim | VIm #IVdim | 
| V      | %     | %    | 
[Out]
| I  bVII   | VIm  bVI | I  bVII | VIm  bVI | 
| I      |