PrevListNext
未来エピローグ (刀使ノ巫女 - ED2) 難易度:4
アーティスト: 本渡楓、大西沙織、和氣あず未、木野日菜、松田利冴、鈴木絵理 / 作曲: Motokiyo / 放送時期: 18-Winter
テンポ (自動推定): 167 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E) 明日の君に笑ってる姿を
| A(9)     | 
| E      | A      | B    | E  B/D#  |
| C#m7     | F#     | AM7   | B6 B7   |
| A B/A C/A | D/A G/A A | B    | %      |
[A] 静かな夜に 思い出すんだ
| E      | F#/E    | Am/E   | E  B/D#  |
| C#m7 C#m7/B | F#     | A    | B6 B7   |
| E/G#     | A      | B Cdim7 | C#m7    |
| F#m7     | A/B     | Am    | Esus4 E   |
[B] きっと 目には見えないけど 大切な絆に
| A#m7-5    | AmM7 Adim7 | G#m7 G#7 | B/C# C#m7/B |
| F#7/A#    | %      | AM7   | F#m7-5   |
| Bsus4    | B      | 
[Cho] 君と出会えて本当によかったと
| E      | EM7     | B/D#   | G#7/B#   | 
| C#m7     | C#m7/B   | AM7   | B6  B7   |
| E/G#     | A      | B Cdim7 | C#m7    |
| F#7     | %      | A    | B6  B7   |
[Out]
| A B/A C/A | D/A G/A A | B    | %      |
| A(9)     | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E) 明日の君に笑ってる姿を
| A     | 
| E     | A     | B    | E  B/D# |
| C#m    | F#     | A    | B B7   |
| A B/A Am | D/A A7 A | B    | %     |
[A] 静かな夜に 思い出すんだ
| E     | F#/E    | Am/E  | E  B/D# |
| C#m C#m/B | F#     | A    | B B7   |
| E/G#    | A     | B Cdim | C#m    |
| F#m    | B7     | Am   | Esus4 E  |
[B] きっと 目には見えないけど 大切な絆に
| A#dim   | Am Adim  | G#m G#7 | C#7 C#m/B |
| A#dim   | %     | A    | F#dim   |
| Bsus4   | B     | 
[Cho] 君と出会えて本当によかったと
| E     | E     | B/D#  | Cdim   | 
| C#m    | C#m/B   | A    | B  B7  |
| E/G#    | A     | B Cdim | C#m    |
| F#7    | %     | A    | B  B7  |
[Out]
| A B/A Am | D/A A7 A | B    | %     |
| A     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E) 明日の君に笑ってる姿を
| IV      | 
| I       | IV        | V     | I  V/VII |
| VIm      | II        | IV    | V V7   |
| IV V/IV IVm | bVII/IV IV7 IV | V     | %     |
[A] 静かな夜に 思い出すんだ
| I       | II/I       | IVm/I   | I  V/VII |
| VIm VIm/V  | II        | IV    | V V7   |
| I/III     | IV        | V bVIdim | VIm    |
| IIm      | V7        | IVm    | Isus4 I  |
[B] きっと 目には見えないけど 大切な絆に
| #IVdim    | IVm IVdim    | IIIm III7 | VI7 VIm/V |
| #IVdim    | %        | IV    | IIdim   |
| Vsus4     | V        | 
[Cho] 君と出会えて本当によかったと
| I       | I        | V/VII   | bVIdim  | 
| VIm      | VIm/V      | IV    | V  V7  |
| I/III     | IV        | V bVIdim | VIm    |
| II7      | %        | IV    | V  V7  |
[Out]
| IV V/IV IVm | bVII/IV IV7 IV | V     | %     |
| IV      |