PrevListNext
Bitter Sweet Harmony (すのはら荘の管理人さん - OP) 難易度:5
アーティスト: 中島愛 / 作曲: kz / 放送時期: 18-Summer
テンポ (自動推定): 214 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E) ビタースイートなハーモニー奏でよう
| AM7/B | %      | CM7/D  | B/D#     |
| E(9)  | D#m7-5 G#7  | C#m7   | Bm7 D/E   |
| A(9)  | G#m7 C#7   | F#m7   | CM7 D7(9)  |
[A] つま先で立とうとして...
| EM7  | G#m7     | C#m7   | Bm7 E7 D/E |
| A(9)  | E/G#     | G6    | CM7 D7(9)  |
| EM7  | G#m7     | C#m7   | Bm7 E7 D/E |
| A(9)  | E/G# C#7(b9) | F#m7 A/B | E(9)     |
[B] Stand up 君は多分
| AM7(9) | %      | G#m7   | %      |
| F#m7  | AM7/B    | B/C#   | Bm7 E7 Bbaug |
| AM7  | Adim7    | G#m7   | G6      |
| AM7/B | AM7/B . B/C# | CM7/D  | B/D#     |
[Cho] ビターになりたい君のがんばりを
| F#m7  | AM7/B    | G#m7   | C#m7     |
| AM7  | G#7     | C#m7   | Bm7  D/E  |
| AM7  | D7(9)    | G#m7   | C#m7     |
| F#m7  | %      | AM7/B  | CM7/D B7   |
| F#m7  | AM7/B    | G#m7   | C#m7     |
| AM7  | G#7     | C#m7   | Bm7  D/E  |
| AM7  | D7(9)    | G#m7   | G6      |
| F#m7  | %      | A/B   | %      |
| EM7  | %      | 

* F#m7 -> C#m7/F# で演奏
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E) ビタースイートなハーモニー奏でよう
| B7  | %     | D7   | B/D#    |
| E   | D#dim G#7 | C#m  | Bm E7   |
| A   | G#m C#7  | F#m  | C D7    |
[A] つま先で立とうとして...
| E   | G#m    | C#m  | Bm E7 E7  |
| A   | E/G#   | G   | C D7    |
| E   | G#m    | C#m  | Bm E7 E7  |
| A   | E/G# C#7 | F#m B7 | E      |
[B] Stand up 君は多分
| A   | %     | G#m  | %      |
| F#m  | B7    | C#7  | Bm E7 A#aug |
| A   | Adim   | G#m  | G      |
| B7  | B7 . C#7 | D7   | B/D#    |
[Cho] ビターになりたい君のがんばりを
| F#m  | B7    | G#m  | C#m     |
| A   | G#7    | C#m  | Bm  E7   |
| A   | D7    | G#m  | C#m     |
| F#m  | %     | B7   | D7 B7    |
| F#m  | B7    | G#m  | C#m     |
| A   | G#7    | C#m  | Bm  E7   |
| A   | D7    | G#m  | G      |
| F#m  | %     | B7   | %      |
| E   | %     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E) ビタースイートなハーモニー奏でよう
| V7   | %      | bVII7 | V/VII    |
| I   | VIIdim III7 | VIm  | Vm I7    |
| IV   | IIIm VI7  | IIm  | bVI bVII7  |
[A] つま先で立とうとして...
| I   | IIIm    | VIm  | Vm I7 I7  |
| IV   | I/III    | bIII  | bVI bVII7  |
| I   | IIIm    | VIm  | Vm I7 I7  |
| IV   | I/III VI7  | IIm V7 | I      |
[B] Stand up 君は多分
| IV   | %      | IIIm  | %      |
| IIm  | V7     | VI7  | Vm I7 #IVaug |
| IV   | IVdim    | IIIm  | bIII     |
| V7   | V7 . VI7  | bVII7 | V/VII    |
[Cho] ビターになりたい君のがんばりを
| IIm  | V7     | IIIm  | VIm     |
| IV   | III7    | VIm  | Vm  I7   |
| IV   | bVII7    | IIIm  | VIm     |
| IIm  | %      | V7   | bVII7 V7   |
| IIm  | V7     | IIIm  | VIm     |
| IV   | III7    | VIm  | Vm  I7   |
| IV   | bVII7    | IIIm  | bIII     |
| IIm  | %      | V7   | %      |
| I   | %      |