PrevListNext
アイリス (ソードアート・オンライン アリシゼーション - ED) 難易度:2
アーティスト: 藍井エイル / 作曲: ArmySlick、Lauren Kaori / 放送時期: 18-Autumn
テンポ (自動推定): 129 [BPM]
キー: Am
コード譜 (Normal)
[In] (Key:Am)
| Dm7   | E7    | Am7   | E7    |
| Dm7   | E7    | FM7   | Esus4 E7 |
[A] 君が紅く揺れる太陽ならば
| Am7   | Dm7    | G    | C G/B  |
| Am7   | Dm7    | G    | C    |
[B] 手を伸ばして 届かなくて
| Bm7-5 E7 | Am7    | Bm7-5 E7 | Am7   |
| Bm7-5 E7 | Am7 A7/C# | Dm7   | Esus4 E7 |
[Cho] 悲しみも弱さもすべて
| Am7   | E/G#   | C/G   | D/F#   |
| FM7   | Em7    | Bm7-5  | Esus4 E7 |
| Am7   | E/G#   | C/G   | D/F#   |
| FM7   | Em7    | Bm7-5  | Esus4 E7 |
| Dm7   | C     | Bm7-5  | Esus4 E7 |
| Am7   | E7  .  | Am    | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Am)
| Dm   | E7    | Am   | E7    |
| Dm   | E7    | F    | Esus4 E7 |
[A] 君が紅く揺れる太陽ならば
| Am   | Dm    | G    | C G/B  |
| Am   | Dm    | G    | C    |
[B] 手を伸ばして 届かなくて
| Bdim E7 | Am    | Bdim E7 | Am    |
| Bdim E7 | Am C#dim | Dm   | Esus4 E7 |
[Cho] 悲しみも弱さもすべて
| Am   | E/G#   | C/G   | D/F#   |
| F    | Em    | Bdim  | Esus4 E7 |
| Am   | E/G#   | C/G   | D/F#   |
| F    | Em    | Bdim  | Esus4 E7 |
| Dm   | C    | Bdim  | Esus4 E7 |
| Am   | E7  .  | Am   | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Am)
| IIm     | III7   | VIm  | III7     |
| IIm     | III7   | IV   | IIIsus4 III7 |
[A] 君が紅く揺れる太陽ならば
| VIm     | IIm    | V   | I V/VII   |
| VIm     | IIm    | V   | I      |
[B] 手を伸ばして 届かなくて
| VIIdim III7 | VIm    | VIIdim III7 | VIm     |
| VIIdim III7 | VIm #Idim | IIm  | IIIsus4 III7 |
[Cho] 悲しみも弱さもすべて
| VIm     | III/bVI  | I/V  | II/#IV    |
| IV     | IIIm   | VIIdim | IIIsus4 III7 |
| VIm     | III/bVI  | I/V  | II/#IV    |
| IV     | IIIm   | VIIdim | IIIsus4 III7 |
| IIm     | I     | VIIdim | IIIsus4 III7 |
| VIm     | III7  . | VIm  |