PrevListNext
えんどろ〜る! (えんどろ〜 - OP) 難易度:2
アーティスト: 勇者パーティー / 作曲: 齋藤真也 / 放送時期: 19-Winter
テンポ (自動推定): 140 [BPM]
キー: F
コード譜 (Normal)
[In] (Key:F)
| F     | %     | Dm7   | %    |
| BbM7    | F/A    | Gm7   | C7    |
[A] はじまりの予感に とくんとくん
| F  Gm7  | F/A    | Bb C/Bb | Am7 Dm7 |
| Gm7 C C/Bb | Am7 Dm7  | G7    | Bb/C C7 |
| F  Gm7  | F/A    | Bb C/Bb | Am7 Dm7 |
| Gm7 C C/Bb | A7 Dm7   | Gm7 C7  | Fsus4 F |
[B] ごちゃごちゃなルールより
| BbM7    | BbmM7   | Am7   | Dsus4 D7 |
| Gm7    | F/A    | Bbm7   | Bb/C   |
| C7     | 
[Cho] 手をつないで さぁ
| F     | C/E A7   | Dm7   | Cm7 F7  |
| Bb Bbm7  | Am7 Dm7  | Gm7 G7/B | C7    |
| F     | Em7-5 A7  | Dm7   | Cm7 F7  |
| Bb Bbm6  | Am7 Abdim7 | Gm7   | Csus4  |
| Bbm/F   | F     | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:F)
| F     | %    | Dm    | %    |
| Bb    | F/A   | Gm    | C7    |
[A] はじまりの予感に とくんとくん
| F  Gm  | F/A   | Bb C/Bb | Am Dm  |
| Gm C C/Bb | Am Dm  | G7    | C7 C7  |
| F  Gm  | F/A   | Bb C/Bb | Am Dm  |
| Gm C C/Bb | A7 Dm  | Gm C7  | Fsus4 F |
[B] ごちゃごちゃなルールより
| Bb    | Bbm   | Am    | Dsus4 D7 |
| Gm    | F/A   | Bbm   | C7    |
| C7    | 
[Cho] 手をつないで さぁ
| F     | C/E A7  | Dm    | Cm F7  |
| Bb Bbm  | Am Dm  | Gm Cbdim | C7    |
| F     | Edim A7 | Dm    | Cm F7  |
| Bb Bbm  | Am Abdim | Gm    | Csus4  |
| Bbm/F   | F    | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:F)
| I     | %      | VIm    | %     |
| IV     | I/III    | IIm    | V7     |
[A] はじまりの予感に とくんとくん
| I  IIm  | I/III    | IV V/IV  | IIIm VIm  |
| IIm V V/IV | IIIm VIm   | II7    | V7 V7   |
| I  IIm  | I/III    | IV V/IV  | IIIm VIm  |
| IIm V V/IV | III7 VIm   | IIm V7   | Isus4 I  |
[B] ごちゃごちゃなルールより
| IV     | IVm     | IIIm    | VIsus4 VI7 |
| IIm    | I/III    | IVm    | V7     |
| V7     | 
[Cho] 手をつないで さぁ
| I     | V/VII III7  | VIm    | Vm I7   |
| IV IVm  | IIIm VIm   | IIm #IVdim | V7     |
| I     | VIIdim III7 | VIm    | Vm I7   |
| IV IVm  | IIIm bIIIdim | IIm    | Vsus4   |
| IVm/I   | I      |