PrevListNext
閃きハートビート (上野さんは不器用 - OP) 難易度:3
アーティスト: 伊藤美来 / 作曲: 佐藤純一 / 放送時期: 19-Winter
テンポ (自動推定): 157 [BPM]
キー: E->G->Bb->E
コード譜 (Normal)
* BPM=157.5
[In] (Key:E->G)
| E      | D#m7-5 G#7  | C#m7    | Am    |
| F#m7/B    | %      | D7     | %    |
[A] (Key:G) ガラスに映る風
| GM7     | Em7     | CM7     | Dsus4 D |
| Bm7     | Em7     | CM7     | Dsus4 D |
[B] 教室のすみっこで
| Am7 Bm7 CM7 | CM7     | 
[B-cont] (Key:Bb)
| Cm7 Dm7 EbM7 | EbM7     | 
[B-cont2] (Key:E)
| Am7     | %      | Bsus4    | B    |
[Cho] 胸騒ぎこんなはずじゃないの
| E      | D#m7-5 G#7/C | C#m7    | Bm7  E7 |
| AM7     | E/G#     | F#m7    | Bsus4 B |
| E      | G#7 G#7/C  | C#m7 C#m7/B | Am    |
| F#m7/B    | CM7/D    | E D  E  | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E->G)
| E    | D#dim G#7 | C#m    | Am   |
| B7    | %     | D7    | %    |
[A] (Key:G) ガラスに映る風
| G    | Em     | C     | Dsus4 D |
| Bm    | Em     | C     | Dsus4 D |
[B] 教室のすみっこで
| Am Bm C | C     | 
[B-cont] (Key:Bb)
| Cm Dm Eb | Eb     | 
[B-cont2] (Key:E)
| Am    | %     | Bsus4   | B    |
[Cho] 胸騒ぎこんなはずじゃないの
| E    | D#dim Cdim | C#m    | Bm  E7 |
| A    | E/G#    | F#m    | Bsus4 B |
| E    | G#7 Cdim  | C#m C#m/B | Am   |
| B7    | D7     | E D  E | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E->G)
| I      | VIIdim III7  | VIm     | IVm   |
| V7     | %       | bVII7    | %    |
[A] (Key:G) ガラスに映る風
| I      | VIm      | IV     | Vsus4 V |
| IIIm    | VIm      | IV     | Vsus4 V |
[B] 教室のすみっこで
| IIm IIIm IV | IV      | 
[B-cont] (Key:Bb)
| IIm IIIm IV | IV      | 
[B-cont2] (Key:E)
| IVm     | %       | Vsus4    | V    |
[Cho] 胸騒ぎこんなはずじゃないの
| I      | VIIdim bVIdim | VIm     | Vm  I7 |
| IV     | I/III     | IIm     | Vsus4 V |
| I      | III7 bVIdim  | VIm VIm/V  | IVm   |
| V7     | bVII7     | I bVII  I |