PrevListNext
pray (セラフィム・コール - OP) 難易度:3
アーティスト: 佐々木ゆう子 / 作曲: 秋山桃花 / 放送時期: 99-Autumn
テンポ (自動推定): 116 [BPM]
キー: Eb->Gb->E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:Eb) 神様お願い この恋を終わらせて
| Eb/G Ab/C  | Bb Cm7  | Bb/D Eb  | Ab/C Bb/D |
| Ab/C Bb/D  | Bb7 Eb/G | Ab/C Bb/D | Bb/Eb Eb |
[Itl]
| Eb Ab    | Bb7 Cm7 | Ab Bb   | Bb Eb   |
| (N.C.)    | 
[A] すれ違いの意味を 本当は気付いてて
| Ab/C     | G/B   | Gm/Bb   | F/A    |
| Abm7     | Eb    | Db    | Bb    |
[B] (Key:Gb) 気持ちとうらはらの優しさよりも強い
| CbM7     | Db6   | Bbm7   | CbM7   |
| Abm7     | Gb    | Db    | Bb7    |
| (2/4) (N.C.) | 
[Cho] (Key:E) pray 神様欲しいよ さよならを言う勇気を
| (4/4) E A  | B7 C#m7 | E A   | C#m7 B7  |
| E  A    | B7 C#m7 | F#    | G#    |
| E  A    | B7 C#m7 | A B   | B E   |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Eb) 神様お願い この恋を終わらせて
| Eb/G Ab/C  | Bb Cm  | Bb/D Eb  | Ab/C Bb/D |
| Ab/C Bb/D  | Bb7 Eb/G | Ab/C Bb/D | Eb Eb   |
[Itl]
| Eb Ab    | Bb7 Cm  | Ab Bb   | Bb Eb   |
| (N.C.)    | 
[A] すれ違いの意味を 本当は気付いてて
| Ab/C     | G/Cb   | Bb    | F/A    |
| Abm     | Eb    | Db    | Bb    |
[B] (Key:Gb) 気持ちとうらはらの優しさよりも強い
| B      | C#    | A#m    | B     |
| G#m     | F#    | C#    | A#7    |
| (2/4) (N.C.) | 
[Cho] (Key:E) pray 神様欲しいよ さよならを言う勇気を
| (4/4) E A  | B7 C#m | E A   | C#m B7  |
| E  A    | B7 C#m | F#    | G#    |
| E  A    | B7 C#m | A B   | B E   |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Eb) 神様お願い この恋を終わらせて
| I/III IV/VI | V VIm  | V/VII I | IV/VI V/VII |
| IV/VI V/VII | V7 I/III | IV/VI V/VII | I I  |
[Itl]
| I IV     | V7 VIm  | IV V  | V I  |
| (N.C.)    | 
[A] すれ違いの意味を 本当は気付いてて
| IV/VI    | III/bVI | V    | II/#IV |
| IVm     | I    | bVII  | V   |
[B] (Key:Gb) 気持ちとうらはらの優しさよりも強い
| IV      | V    | IIIm  | IV   |
| IIm     | I    | V    | III7  |
| (2/4) (N.C.) | 
[Cho] (Key:E) pray 神様欲しいよ さよならを言う勇気を
| (4/4) I IV | V7 VIm | I IV  | VIm V7 |
| I  IV    | V7 VIm | II   | III  |
| I  IV    | V7 VIm | IV V  | V I  |