PrevListNext
STRAIGHT JET (インフィニット・ストラトス - OP) 難易度:3
アーティスト: 栗林みな実 / 作曲: 菊田大介 / 放送時期: 11-Winter
テンポ (自動推定): 154 [BPM]
キー: D->E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:D)
| GM7   | F#m7 Bm7 | GM7   | A Bm7   |
| GM7   | F#m7 Bm7 | Em7 F#m7 | GM7 A   |
| Bsus4  | B     | 
[A] まぶしい風の中を...
| GM7   | A/G    | F#m7   | Bm7    |
| Em7   | A     | Dsus4  | D7     |
| GM7   | A/G    | F#m7   | Bm7    |
| Em7   | A     | G    | E/G# F#/A# |
[B] 私だけにできる...
| B    | G     | A    | F#m7    |
| Em7 F#m7 | GM7    | A    | Bsus4   |
| B    |
[Cho] (Key:E) 止まらないスピードで...
| E    | A     | B    | G#7/B#   |
| C#m7   | F#/A#   | F#m7   | B     |
| E    | A     | D#m7   | G#7    |
| C#m7   | F#/A#   | F#m7   | G#m7    |
| A    | B     | 
[Out.]
| AM7   | G#m7 C#m7 | AM7   | B C#m7   |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:D)
| G   | F#m Bm | G   | A Bm |
| G   | F#m Bm | Em F#m | G A  |
| Bsus4 | B    | 
[A] まぶしい風の中を...
| G   | A/G   | F#m  | Bm  |
| Em   | A    | Dsus4 | D7  |
| G   | A/G   | F#m  | Bm  |
| Em   | A    | G   | E/G# F#/A# |
[B] 私だけにできる...
| B   | G    | A   | F#m  |
| Em F#m | G    | A   | Bsus4 |
| B   | 
[Cho] (Key:E) 止まらないスピードで...
| E   | A    | B   | Cdim |
| C#m  | F#/A#  | F#m  | B   |
| E   | A    | D#m  | G#7  |
| C#m  | F#/A#  | F#m  | G#m  |
| A   | B    | 
[Out.]
| A   | G#m C#m | A   | B C#m |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:D)
| IV    | IIIm VIm | IV    | V VIm |
| IV    | IIIm VIm | IIm IIIm | IV V  |
| VIsus4  | VI    | 
[A] まぶしい風の中を...
| IV    | V/IV   | IIIm   | VIm  |
| IIm   | V    | Isus4  | I7   |
| IV    | V/IV   | IIIm   | VIm  |
| IIm   | V    | IV    | II/#IV III/bVI |
[B] 私だけにできる...
| VI    | IV    | V    | IIIm  |
| IIm IIIm | IV    | V    | VIsus4 |
| VI    | 
[Cho] (Key:E) 止まらないスピードで...
| I    | IV    | V    | bVIdim |
| VIm   | II/#IV  | IIm   | V   |
| I    | IV    | VIIm   | III7  |
| VIm   | II/#IV  | IIm   | IIIm  |
| IV    | V    | 
[Out.]
| IV    | IIIm VIm | IV    | V VIm |