PrevListNext
アイデン貞貞メルトダウン (お兄ちゃんはおしまい! - OP) 難易度:4
アーティスト: えなこ feat. P丸様。 / 作曲: やしきん / 放送時期: 23-Winter
テンポ (自動推定): 155 [BPM]
キー: E->G->E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E)
| E D A E  | D    | %     | 
| E7    | G6    | A7     | B7     |
| E7    | G6    | A7     | B7     |
[A] インドア警備隊 紫外線さよなら
| C#M7   | A/B   | C# C#/E#  | F#7 F#7/E |
| C#M7   | A/B   | C# C#/E#  | F#7 F#7/G# |
[B] (Key:E->G) ああ 未知なる世界と
| AM7    | Adim7  | G#m7    | G6     |
| F#m7   | G#7/C  | C#M7    | %     |
| A#m7-5  | A6    | G#m7 G#7/C | C#7 C#m7  |
| F#m7 G#m7 | A    | Am7 Bm7  | C     |
| B7    | %    | %     | %     |
[Cho] (Key:G) 知らない 何 壊れそうな
| CM7    | Am7   | Bm7    | Em7    |
| Am7    | D7    | G     | E/G#    |
| Am7    | D7 B7/D# | 
[Out] (Key:E) アリ!?ナシ!?...
| E7    | G6    | A7     | B7     |
| E7    | G6    | A7     | B7     |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E)
| E D A E | D    | %    | 
| E7   | G    | A7    | B7    |
| E7   | G    | A7    | B7    |
[A] インドア警備隊 紫外線さよなら
| C#   | B7    | C# C#/E# | F#7 F#7/E |
| C#   | B7    | C# C#/E# | F#7 G#7  |
[B] (Key:E->G) ああ 未知なる世界と
| A    | Adim   | G#m   | G     |
| F#m   | Cdim   | C#    | %     |
| A#dim  | A    | G#m Cdim | C#7 C#m  |
| F#m G#m | A    | Am Bm  | C     |
| B7   | %    | %    | %     |
[Cho] (Key:G) 知らない 何 壊れそうな
| C    | Am    | Bm    | Em    |
| Am   | D7    | G    | E/G#   |
| Am   | D7 D#dim | 
[Out] (Key:E) アリ!?ナシ!?...
| E7   | G    | A7    | B7    |
| E7   | G    | A7    | B7    |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E)
| I bVII IV I | bVII   | %      | 
| I7     | bIII   | IV7     | V7    |
| I7     | bIII   | IV7     | V7    |
[A] インドア警備隊 紫外線さよなら
| VI     | V7    | VI VI/#I  | II7 II7/I |
| VI     | V7    | VI VI/#I  | II7 III7 |
[B] (Key:E->G) ああ 未知なる世界と
| IV     | IVdim   | IIIm    | bIII   |
| IIm     | bVIdim  | VI     | %     |
| #IVdim   | IV    | IIIm bVIdim | VI7 VIm  |
| IIm IIIm  | IV    | IVm Vm   | bVI    |
| V7     | %     | %      | %     |
[Cho] (Key:G) 知らない 何 壊れそうな
| IV     | IIm    | IIIm    | VIm    |
| IIm     | V7    | I      | VI/#I   |
| IIm     | V7 bVIdim | 
[Out] (Key:E) アリ!?ナシ!?...
| I7     | bIII   | IV7     | V7    |
| I7     | bIII   | IV7     | V7    |