PrevListNext
Taste of Paradise (お兄ちゃんの・・・っ!! - OP) 難易度:2
アーティスト: 喜多村英梨 / 作曲: 山口朗彦 / 放送時期: 11-Winter
テンポ (自動推定): 131 [BPM]
キー: Eb->Db->Eb
コード譜 (Normal)
[Cho0]  (Key:Eb) 一線だって...
| Eb   | Ab    | Gm7 G7/B    | Cm Eb    |
| Fm7 Bb | G7 Cm   | Fm7       | Bb7     |
| %   |
[Int.]
| Eb   | Db    | Fm7 Bb     | Eb D    |
[A] (Key:Db) これって恋かな?...
| Db   | Ab    | Bbm       | Gb Ab   |
| Bbm  | Ab    | Gb       | %      |
[B] 一緒だね...
| Fm Gb | Bbm Ab  | Fm Gb      | 
| Ebm7  | Absus4 Ab | Bb       | 
[Cho] (Key:Eb) 煩悩だって...
| Eb   | Ab    | Gm7       | Cm     |
| Ab Bb | Gm7 Cm  | Fm7 Gm7 Fm7 Gm7 | Abm7 Bb7  |
| Eb   | Ab    | Gm7 G7/B    | Cm Eb    |
| Fm7 Bb | G7 Cm   | Fm7       | Bb7     |
[Out.]
| Eb   | Db    | Fm7 Bb     | Eb Bb/F Eb |
コード譜 (Easy)
[Cho0]  (Key:Eb) 一線だって...
| Eb  | Ab    | Gm Cbdim  | Cm Eb  |
| Fm Bb | G7 Cm   | Fm     | Bb7   |
| %   | 
[Int.]
| Eb  | Db    | Fm Bb    | Eb D  |
[A] (Key:Db) これって恋かな?...
| Db  | Ab    | Bbm     | Gb Ab |
| Bbm  | Ab    | Gb     | %    |
[B] 一緒だね...
| Fm Gb | Bbm Ab  | Fm Gb    | 
| Ebm  | Absus4 Ab | Bb     | 
[Cho] (Key:Eb) 煩悩だって...
| Eb  | Ab    | Gm     | Cm   |
| Ab Bb | Gm Cm   | Fm Gm Fm Gm | Abm Bb7 |
| Eb  | Ab    | Gm Cbdim  | Cm Eb  |
| Fm Bb | G7 Cm   | Fm     | Bb7   |
[Out.]
| Eb  | Db    | Fm Bb    | Eb Bb/F Eb |
コード譜 (Degree)
[Cho0]  (Key:Eb) 一線だって...
| I    | IV    | IIIm bVIdim | VIm I   |
| IIm V  | III7 VIm | IIm     | V7    |
| %    | 
[Int.]
| I    | bVII   | IIm V    | I VII  |
[A] (Key:Db) これって恋かな?...
| I    | V    | VIm     | IV V   |
| VIm   | V    | IV     | %     |
[B] 一緒だね...
| IIIm IV | VIm V  | IIIm IV   | 
| IIm   | Vsus4 V | VI     | 
[Cho] (Key:Eb) 煩悩だって...
| I    | IV    | IIIm    | VIm    |
| IV V  | IIIm VIm | IIm IIIm IIm IIIm | IVm V7  |
| I    | IV    | IIIm bVIdim | VIm I   |
| IIm V  | III7 VIm | IIm     | V7    |
[Out.]
| I    | bVII   | IIm V    | I V/II I |