PrevListNext
Twinkling Star (ポプテピピック - OP#1) 難易度:3
アーティスト: ドロップスターズ / 作曲: 吟 / 放送時期: 18-Winter
テンポ (自動推定): 137 [BPM]
キー: F#
コード譜 (Normal)
[In] (Key:F#) Please Remember...
| F#m7 Bm7 | DM7      | Bm7 C#m7  | DM7 C#7(#9) |
| F#/C# F/C E/B Eb/Bb D/A | 
[A] 星の数いるアイドルだけど...
| F#    | E6       | DM7 A/C#  | Bm7 D/E |
| F#    | E6       | DM7 A/C#  | Bm7 D/E |
[B]
| DM7   | %       | C#m7    | CM7   |
| E/B   | F#m7/B     | E/B F#m7/B | D/E   |
[Cho]
| F#    | G#m7 F#/A#  | G#m7 C#7  | F#   |
| Bm7   | DM7 . DM7/E D6 | F#/A#   | Am6   |
| G#m7   | F#M7      | G#m7 G7  | C#7   | 
| F# . E F | F#
コード譜 (Easy)
[In] (Key:F#) Please Remember...
| F#m Bm  | D     | Bm C#m | D C#7 |
| F#/C# E#/C E/B D#/A# D/A | 
[A] 星の数いるアイドルだけど...
| F#    | E     | D A/C# | Bm E7 |
| F#    | E     | D A/C# | Bm E7 |
[B]
| D     | %     | C#m   | C   |
| E/B    | B7     | E/B B7 | E7  |
[Cho]
| F#    | G#m F#/A# | G#m C#7 | F#  |
| Bm    | D . E7 D  | F#/A#  | Am  |
| G#m    | F#     | G#m G7 | C#7  | 
| F# . E E# | F#
コード譜 (Degree)
[In] (Key:F#) Please Remember...
| Im IVm    | bVI    | IVm Vm   | bVI V7  |
| I/V VII/#IV bVII/IV VI/III bVI/bIII | 
[A] 星の数いるアイドルだけど...
| I      | bVII    | bVI bIII/V | IVm bVII7 |
| I      | bVII    | bVI bIII/V | IVm bVII7 |
[B]
| bVI     | %     | Vm     | #IV    |
| bVII/IV   | IV7    | bVII/IV IV7 | bVII7   |
[Cho]
| I      | IIm I/III | IIm V7   | I     |
| IVm     | bVI . bVII7 bVI | I/III    | bIIIm   |
| IIm     | I     | IIm #I7   | V7    | 
| I . bVII VII | I