PrevListNext
ソラとウミのアイダ (ソラとウミのアイダ - OP) 難易度:2
アーティスト: 高橋花林、井上ほの花、すずきももこ / 作曲: 古川貴浩 / 放送時期: 18-Autumn
テンポ (自動推定): 184 [BPM]
キー: G->A->G
コード譜 (Normal)
[In] (Key:G)
| G/B C | D Em7 | G/B C  | D Em7 |
| G/B C | D Em7 | G/B C  | D Em7 |
[A] 君に会えたからうれしくて...
| G/B  | C   | D    | Em7  |
| G/B  | C   | D    | Em7  |
| G/B  | C   | D    | Em7  |
| G/B  | C   | D    | G   | 
[B] 海に生まれたものは...
| C   | D   | Em7   | D/F# G |
| C   | D   | Em7 D/F# | G   |
| C   | D   | B/D#   | Em7  |
| F   | %   | Dsus4  | D   |
| Esus4 | E   | 
[Cho] (Key:A) 命を紡ぐものがたり...
| A   | E/G#  | F#m7   | Em7 A7 |
| D   | A/C#  | Bm7   | E   |
| A   | E/G#  | F#m7   | Em7 A7 |
| D   | A/C#  | Bm7 A/C# | D E  |
| Asus4 | A   | 
[Out] (Key:G)
| G/B C | D Em7 | G/B C  | D Em7 |
| G/B C | D Em7 | G/B C  | D Em7 |
* C -> C(9) で演奏
コード譜 (Easy)
[In] (Key:G)
| G/B C | D Em | G/B C | D Em |
| G/B C | D Em | G/B C | D Em |
[A] 君に会えたからうれしくて...
| G/B  | C   | D    | Em   |
| G/B  | C   | D    | Em   |
| G/B  | C   | D    | Em   |
| G/B  | C   | D    | G   | 
[B] 海に生まれたものは...
| C   | D   | Em   | D/F# G |
| C   | D   | Em D/F# | G   |
| C   | D   | B/D#  | Em   |
| E#  | %   | Dsus4  | D   |
| Esus4 | E   | 
[Cho] (Key:A) 命を紡ぐものがたり...
| A   | E/G# | F#m   | Em A7 |
| D   | A/C# | Bm   | E   |
| A   | E/G# | F#m   | Em A7 |
| D   | A/C# | Bm A/C# | D E  |
| Asus4 | A   | 
[Out] (Key:G)
| G/B C | D Em | G/B C | D Em |
| G/B C | D Em | G/B C | D Em |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:G)
| I/III IV | V VIm | I/III IV | V VIm |
| I/III IV | V VIm | I/III IV | V VIm |
[A] 君に会えたからうれしくて...
| I/III  | IV   | V     | VIm   |
| I/III  | IV   | V     | VIm   |
| I/III  | IV   | V     | VIm   |
| I/III  | IV   | V     | I    | 
[B] 海に生まれたものは...
| IV    | V   | VIm    | V/VII I |
| IV    | V   | VIm V/VII | I    |
| IV    | V   | III/bVI  | VIm   |
| bVII   | %   | Vsus4   | V    |
| VIsus4  | VI   | 
[Cho] (Key:A) 命を紡ぐものがたり...
| I    | V/VII | VIm    | Vm I7  |
| IV    | I/III | IIm    | V    |
| I    | V/VII | VIm    | Vm I7  |
| IV    | I/III | IIm I/III | IV V  |
| Isus4  | I   | 
[Out] (Key:G)
| I/III IV | V VIm | I/III IV | V VIm |
| I/III IV | V VIm | I/III IV | V VIm |