PrevListNext
五等分の気持ち (五等分の花嫁 - OP) 難易度:2
アーティスト: 中野家の五つ子 / 作曲: 斉藤信治 / 放送時期: 19-Winter
テンポ (自動推定): 175 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E)
| Esus4   | %     | E   | %     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7 B | E  E7  |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7 B | A/B B7  |
| E     | E/G#    | C#m7  | B     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7  | B  Baug | 
[A] ひとつ 作り笑いも見抜かれ
| E     | E/G#    | A   | Bsus4 B  |
| E     | E/G#    | A   | B     |
[B] よおつ 気がつくとだんだん
| F#m7 B  | G#m7 C#m7 | F#m7 B | G#m7 C#m7 |
| C#m Caug | E/B A#m7-5 | A   | %     |
| Bsus4   | B     | 
[Cho] 大嫌いから...
| E     | C#m7    | A   | B     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7  | Bsus4 B |
| E     | C#m7    | A   | B     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7  | F#m7 . Bsus4 B |
| (N.C.)  | 
[Out]
| E     | E/G#    | C#m7  | B     |
| A  B   | G#m7 C#m7 | F#m7  | Bsus4 B | 
| E     | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E)
| Esus4   | %     | E   | %     |
| A  B   | G#m C#m  | F#m B | E  E7  |
| A  B   | G#m C#m  | F#m B | B7 B7  |
| E     | E/G#   | C#m  | B     |
| A  B   | G#m C#m  | F#m  | B  Baug | 
[A] ひとつ 作り笑いも見抜かれ
| E     | E/G#   | A   | Bsus4 B  |
| E     | E/G#   | A   | B     |
[B] よおつ 気がつくとだんだん
| F#m B   | G#m C#m  | F#m B | G#m C#m  |
| C#m Caug | E/B A#dim | A   | %     |
| Bsus4   | B     | 
[Cho] 大嫌いから...
| E     | C#m    | A   | B     |
| A  B   | G#m C#m  | F#m  | Bsus4 B |
| E     | C#m    | A   | B     |
| A  B   | G#m C#m  | F#m  | F#m . Bsus4 B |
| (N.C.)  | 
[Out]
| E     | E/G#   | C#m  | B     |
| A  B   | G#m C#m  | F#m  | Bsus4 B | 
| E     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E)
| Isus4 | %     | I   | %     |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm V | I  I7  |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm V | V7 V7  |
| I   | I/III   | VIm  | V     |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm  | V  Vaug | 
[A] ひとつ 作り笑いも見抜かれ
| I   | I/III   | IV  | Vsus4 V  |
| I   | I/III   | IV  | V     |
[B] よおつ 気がつくとだんだん
| IIm V | IIIm VIm  | IIm V | IIIm VIm |
| VIm bVIaug | I/V #IVdim | IV  | %     |
| Vsus4 | V     | 
[Cho] 大嫌いから...
| I   | VIm    | IV  | V     |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm  | Vsus4 V |
| I   | VIm    | IV  | V     |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm  | IIm . Vsus4 V |
| (N.C.) | 
[Out]
| I   | I/III   | VIm  | V     |
| IV  V | IIIm VIm  | IIm  | Vsus4 V | 
| I   |