PrevListNext
Winter Bells♪ (しろくまベルスターズ♪ - OP) 難易度:3
アーティスト: 茶太 / 作曲: おおくまけんいち / 放送時期: 09-Autumn
テンポ (自動推定): 180 [BPM]
キー: Db
コード譜 (Normal)
* Short ver.
[In] 
| DbM7/Eb | E/F#  | Ebm/Ab  | 
| DM7/E  | %    | 
[In2] (Key:Db)
| GbM7   | %    | DbM7   | %      |
| Ebm7   | F7   | Bbm7 Aaug | Db/Ab Eb7/G | 
[Itl]
| Ebm7   | Fm7   | GbM7   | Ab     |
| Ebm7   | Fm7   | F#m7/E  | Ab     | 
[A] 
| Db    | Gb Ab  | Db    | Gb Ab    |
| Bbm   | Eb   | Ebm    | Ab     |
| Abm   | Db7   | GbM7   | Gbm7    |
| Ebm   | Ab   | Db    | Dbsus4 Db  |
[B] (Key:E) 
| F#m7   | B7   | EM7    | %      |
[B-2] (Key:Db)
| Ebm7   | Ab7   | DbM7   | %      |
| Cm7   | F7   | Bbm7   | Eb7     |
| Ebm7   | %    | Ab    | %      |
[Cho]
| GbM7   | %    | DbM7   | %      |
| Ebm7   | F7   | Bbm7   | Db7     |
| GbM7   | %    | DbM7   | %      |
| Ebm7   | F7   | Bbm7 Aaug | Db/Ab Eb7/G | 
| Ebm7   | Fm7   | Ebm7   | Fm7     |
| Ebm7   | Ebm7/Ab | 
[Out]
| GbM7   | %    | Fm7    | %      |
| GbM7 Fm7 | Ebm7  | GbM7 Fm7 | Ebm7    |
| GbM7 Fm7 | Ebm7  | DbM7   | %      |
コード譜 (Easy)
[In] 
| Eb7  | F#7  | G#7   | 
| E7  | %   | 
[In2] (Key:Db)
| Gb  | %   | Db    | %     |
| Ebm  | F7  | Bbm Aaug | Db/Ab Gdim | 
[Itl]
| Ebm  | Fm  | Gb    | Ab     |
| Ebm  | Fm  | Gbm/E  | Ab     | 
[A] 
| Db  | Gb Ab | Db    | Gb Ab   |
| Bbm  | Eb  | Ebm   | Ab     |
| Abm  | Db7  | Gb    | Gbm    |
| Ebm  | Ab  | Db    | Dbsus4 Db |
[B] (Key:E) 
| F#m  | B7  | E    | %     |
[B-2] (Key:Db)
| Ebm  | Ab7  | Db    | %     |
| Cm  | F7  | Bbm   | Eb7    |
| Ebm  | %   | Ab    | %     |
[Cho]
| Gb  | %   | Db    | %     |
| Ebm  | F7  | Bbm   | Db7    |
| Gb  | %   | Db    | %     |
| Ebm  | F7  | Bbm Aaug | Db/Ab Gdim | 
| Ebm  | Fm  | Ebm   | Fm     |
| Ebm  | Ab7  | 
[Out]
| Gb  | %   | Fm    | %     |
| Gb Fm | Ebm  | Gb Fm  | Ebm    |
| Gb Fm | Ebm  | Db    | %     |
コード譜 (Degree)
[In] 
| II7   | IV7  | V7     | 
| bIII7  | %   | 
[In2] (Key:Db)
| IV   | %   | I     | %     |
| IIm   | III7 | VIm bVIaug | I/V #IVdim | 
[Itl]
| IIm   | IIIm | IV     | V     |
| IIm   | IIIm | IVm/bIII  | V     | 
[A] 
| I    | IV V | I     | IV V    |
| VIm   | II  | IIm    | V     |
| Vm   | I7  | IV     | IVm    |
| IIm   | V   | I     | Isus4 I  |
[B] (Key:E) 
| IIm   | V7  | I     | %     |
[B-2] (Key:Db)
| IIm   | V7  | I     | %     |
| VIIm  | III7 | VIm    | II7    |
| IIm   | %   | V     | %     |
[Cho]
| IV   | %   | I     | %     |
| IIm   | III7 | VIm    | I7     |
| IV   | %   | I     | %     |
| IIm   | III7 | VIm bVIaug | I/V #IVdim | 
| IIm   | IIIm | IIm    | IIIm    |
| IIm   | V7  | 
[Out]
| IV   | %   | IIIm    | %     |
| IV IIIm | IIm  | IV IIIm  | IIm    |
| IV IIIm | IIm  | I     | %     |