PrevListNext
想いのち晴れ (ヤマノススメ Next Summit - OP) 難易度:4
アーティスト: 井口裕香、阿澄佳奈 / 作曲: 瀬名航 / 放送時期: 22-Autumn
テンポ (自動推定): 163 [BPM]
キー: B->D->B
コード譜 (Normal)
[In] (Key:B)
| EM7 D#m7 | C#m7 D#m7  | E6    | E6 A11   |
| E F#  | D#m7 G#m7  | E F#  | B      |
| E F#  | B  G#m7  | E F#  | 
| B    | Baug    | B6    | Baug    |
[A] 大切な想い出を...
| B    | A#m7-5 D#7 | G#m7   | F#m7 B7   |
| EM7 D#m7 | C#m7  D#m7 | EM7 D#m7 | AM7 E/F# F# |
| B    | A#m7-5 D#7 | G#m7   | F#m7 B7   |
| EM7 D#m7 | C#m7  D#m7 | EM7 D#m7 | AM7 E/F#  |
[B] (Key:D) 気持ちが上手く...
| GM7   | G/A     | F#m7   | Bm7     |
[B-cont] (Key:B)
| C#m7   | %      | E/F#   | . A11    |
[Cho] (Key:B) 想いのち晴れ 信じてるよ...
| B D#m7 | G#m7 F#m7 | EM7 D#m7 | AM7 E/F# F# |
| B D#m7 | G#m7 F#m7 | EM7 D#m7 | C#m7 F#7  |
| EM7   | F#     | D#m7   | G#m7    |
| C#m7 A7 | 
| D#m7   | G#m7    | C#m7   | Em6 B    |
[Out]
| E F#  | B  G#m7  | E F#  | 
| B    | 
* A11 = A7+F#
コード譜 (Easy)
[In] (Key:B)
| E D#m | C#m D#m  | E   | E A   |
| E F# | D#m G#m  | E F# | B    |
| E F# | B  G#m | E F# | 
| B   | Baug   | B   | Baug   |
[A] 大切な想い出を...
| B   | A#dim D#7 | G#m  | F#m B7  |
| E D#m | C#m  D#m | E D#m | A F#7 F# |
| B   | A#dim D#7 | G#m  | F#m B7  |
| E D#m | C#m  D#m | E D#m | A F#7  |
[B] (Key:D) 気持ちが上手く...
| G   | A7    | F#m  | Bm    |
[B-cont] (Key:B)
| C#m  | %     | F#7  | . A   |
[Cho] (Key:B) 想いのち晴れ 信じてるよ...
| B D#m | G#m F#m | E D#m | A F#7 F# |
| B D#m | G#m F#m | E D#m | C#m F#7 |
| E   | F#    | D#m  | G#m   |
| C#m A7 | 
| D#m  | G#m    | C#m  | Em B   |
[Out]
| E F# | B  G#m  | E F# | 
| B   | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:B)
| IV IIIm  | IIm IIIm  | IV   | IV bVII |
| IV V   | IIIm VIm  | IV V  | I     |
| IV V   | I  VIm  | IV V  | 
| I     | Iaug    | I    | Iaug   |
[A] 大切な想い出を...
| I     | VIIdim III7 | VIm   | Vm I7   |
| IV IIIm  | IIm  IIIm | IV IIIm | bVII V7 V |
| I     | VIIdim III7 | VIm   | Vm I7   |
| IV IIIm  | IIm  IIIm | IV IIIm | bVII V7  |
[B] (Key:D) 気持ちが上手く...
| IV    | V7     | IIIm  | VIm    |
[B-cont] (Key:B)
| IIm    | %      | V7   | . bVII  |
[Cho] (Key:B) 想いのち晴れ 信じてるよ...
| I IIIm  | VIm Vm   | IV IIIm | bVII V7 V |
| I IIIm  | VIm Vm   | IV IIIm | IIm V7  |
| IV    | V      | IIIm  | VIm    |
| IIm bVII7 | 
| IIIm   | VIm     | IIm   | IVm I   |
[Out]
| IV V   | I  VIm   | IV V  | 
| I     |