PrevListNext
パレットガールズ (シャインポスト - ED) 難易度:3
アーティスト: TINGS / 作曲: コモリタミノル / 放送時期: 22-Summer
テンポ (自動推定): 128 [BPM]
キー: A
コード譜 (Normal)
[In]
| A   | 
| A   | B7/A  | Bm7/A | A      |
| A   | B7/A  | Bm7/A | A      |
| A   | B7/A  | Bm7/A | A Adim D/A A |
[A] みんな来る時間まで...
| A   | B7/A  | Bm7/A | A      |
| A   | B7/A  | G#m7  | 
| C#m7  | %   | 
[B] Hello Girls, Hello Girls...
| Bm7  | D/E E7 | AM7  | F#m7     |
| Bm7  | D/E E7 | G#m7-5 | C#7     |
| (N.C.) | 
[Cho] 私たちしか見えないパレットに
| Bm7(9) | D/E E7 | AM7  | F#m7     | 
| Bm7(9) | D/E E7 | Em7 A7 | DM7     |
| B7   | E7   | B7   | E7      | 
[Out]
| A   | B7/A  | Bm7/A | A Adim D/A A |
コード譜 (Easy)
[In]
| A   | 
| A   | B7/A  | Bm/A  | A      |
| A   | B7/A  | Bm/A  | A      |
| A   | B7/A  | Bm/A  | A Adim D/A A |
[A] みんな来る時間まで...
| A   | B7/A  | Bm/A  | A      |
| A   | B7/A  | G#m  | 
| C#m  | %   | 
[B] Hello Girls, Hello Girls...
| Bm   | E7 E7 | A   | F#m     |
| Bm   | E7 E7 | G#dim | C#7     |
| (N.C.) | 
[Cho] 私たちしか見えないパレットに
| Bm   | E7 E7 | A   | F#m     | 
| Bm   | E7 E7 | Em A7 | D      |
| B7   | E7   | B7   | E7      | 
[Out]
| A   | B7/A  | Bm/A  | A Adim D/A A |
コード譜 (Degree)
[In]
| I   | 
| I   | II7/I | IIm/I | I       |
| I   | II7/I | IIm/I | I       |
| I   | II7/I | IIm/I | I Idim IV/I I |
[A] みんな来る時間まで...
| I   | II7/I | IIm/I | I       |
| I   | II7/I | VIIm  | 
| IIIm  | %   | 
[B] Hello Girls, Hello Girls...
| IIm  | V7 V7 | I   | VIm      |
| IIm  | V7 V7 | VIIdim | III7     |
| (N.C.) | 
[Cho] 私たちしか見えないパレットに
| IIm  | V7 V7 | I   | VIm      | 
| IIm  | V7 V7 | Vm I7 | IV      |
| II7  | V7   | II7  | V7      | 
[Out]
| I   | II7/I | IIm/I | I Idim IV/I I |